fbpx

magazine

Zorana Novaković: “Duga tradicija postojanja i liderska pozicija jedne kompanije ili brenda, nisu više garant uspeha”

November 5, 2018

Kako MARS kompanija uspeva da održi lidersku poziciju na svetskom tržištu već dugi niz godina; koji su principi poslovanja u ovoj kompaniji; kako rade na razvoju svojih zaposlenih i kako zapošljavaju prave talentovane ljude za potrebe svoje kompanije? Na ova pitanja i mnoga druga u oblasti ljudskih resursa, dala nam je Zorana Novaković, P&O Business Partner u kompaniji MARS za Istočni Balkan i Austriju.

1. Šta je ono što Mars kao kompaniju odvaja od ostalih kompanija u pogledu funkcionalnosti tima? Da li titula World’s Best Workplace znači da harmonija tima doprinosti uspehu na tržištu?

 

Mars je jedna od najvećih svetskih kompanija, sa tradicijom dugom blizu 120 godina i nekim od globalno najomiljenijih brendova poput Mars, Snickers, M&M’s, Uncle Ben’s, Whiskas, Pedigree i drugi.

Ponosni smo na to što i do danas negujemo vrednosti s početka poslovanja. Kompanija je ostala u privatnom vlasništvu jedne porodice i više od jednog veka svoje odluke temelji na Pet Principa: kvalitetu, odgovornosti, uzajamnosti, efikasnosti i slobodi.

Principi ujedinjuju preko 100.000 saradnika različitih generacija, jezika i kulture širom sveta, i usmeravaju nas u donošenju poslovnih odluka, ujedno jačajući i odnose sa potrošačima, poslovnim partnerima, zajednicama u kojima smo prisutni.

Pored pomenutih Pet Principa, primetićete da koristimo termin saradnik kada govorimo o zaposlenima. Koncept saradnika je još jedna specifičnost naše kompanije, a dodala bih i izuzetno upravljanje ljudima.

Svi mi, članovi Mars porodice, kao saradnici gradimo odnos utemeljen na uzajamnom poštovanju, poverenju i odgovornosti. Koncept saradnika podrazumeva uvažavanje svačije vrednosti, prepoznavanje i negovanje talenata. Saradnici su slobodni da postavljaju pitanja, da kontaktiraju bilo kog kolegu, nezavisno od zemlje u kojoj se nalazi, a koji im može pomoći tokom procesa upoznavanja sa kompanijom i pozicijom. Oni se podjednako ohrabruju da budu proaktivni, da iniciraju nove ideje i sa zadovoljstvom učestvuju u njihovoj realizaciji.

Nagrada World’s Best Workplace predstavlja potvrdu uspešne primene naših principa u praksi i svega gore navedenog i naravno da doprinosi i pozitivnim poslovnim  rezultatima na tržištu. Ujedno, ovo je dobra referenca prema budućim saradnicima, koja predstavlja našu kompaniju kao poželjno radno okruženje za profesionalni i lični razvoj.

2. Šta za jednu kompaniju kao što je Mars predstavlja definiciju uspeha i da li takva definicija uopšte postoji u jednom tako velikom poslovnom sistemu?

 

U Marsu se vodimo uverenjem da kompanija ne može rasti i napredovati ako ljudi i zajednice na koje se oslanja, ne rastu zajedno s njom.

Duga tradicija postojanja i liderska pozicija jedne kompanije ili brenda, nisu više garant uspeha i opstanka na tržištu, niti ih mogu spasiti ukoliko odluče da prestanu osluškivati svet oko sebe i odgovarati na zahteve sve kompleksnijeg okruženja.  Kada je Mars u pitanju,  težimo da radimo ono što je ispravno i održivo – sledimo princip uzajamnosti, transparentnosti, gradeći inovativna, win – win  partnerstva od kojih svi uključeni ostvaruju dobrobit.

A da bismo to i postigli, pored pomenutih Pet Principa, prošle godine postavili smo ambiciozan Sustainable in a Generation Plan, koji podrazumeva ulaganje značajnih finansijskih sredstava da se izborimo sa velikim globalnim izazovima današnjice – zdravom planetom, prosperitetom ljudi sa kojima sarađujemo i povećanjem blagostanja  kroz brigu o bezbednosti hrane, kvalitetu sastojaka naših proizvoda i jačanju svesti kod potrošača i saradnika o važnosti kvalitetne i zdrave ishrane.

Dakle, ako nas u Marsu pitate, ključni adut za uspeh u poslu je u prepoznavanju i deljenju zajedničkih vrednosti i zajedničkom rastu, kako unutar kompanije, tako i van nje.

3. Koliko je važno umeti da podelite stečeno znanje sa kolegama i prihvatiti novo, u skladu sa novim tržišnim tehnologijama i inovacijama?

U kompaniji Mars postoje različite platforme koje nam omogućavaju akumuliranje znanja i podizanje nivoa stručnosti naših saradnika.

Jedna od njih je i Mars Univerzitet skup internih edukacija čiji je cilj pružanje podrške zaposlenima u unapređenju njihovih funkcionalnih i liderskih sposobnosti, u skladu sa trenutnim i budućim poslovnim potrebama.

Zaposleni razvijaju svoje kompetencije putem digitalnih edukacija, učestvovanja na različitim predavanjima, treninzima i radionicama, ali i kroz razmenu iskustava s ostalim kolegama.

Svaki saradnik je ohrabren da svoj razvoj unapredi i uz podršku internih mentora, kako bi im podsticanjem, motivisanjem i upotrebom coaching alata ponudili drugačije poglede na izazove sa kojima se susreću.

Kada je menadžment u pitanju, dosta ulažemo u razvoj veština vezanih za upravljanje ljudima smatrajući da naš saradnik zaslužuje da ima odličnog linijskog menadžera, koji je najviše zaslužan za efikasnost u timu i ostvarivanje visokih performansi organizacije.

Putem digitalnih platformi, linijski menadžeri mogu pristupiti sadržajima i razvojnim alatima vezanim za ključna područja upravljanja ljudima bez ograničenja u pogledu vremena pristupa ili lokacije.

Zahvaljujući specifičnom sistemu ocenjivanja linijskog menadžera – bottom up, od članova tima dobijamo povratne informacije o radu njihovog nadređenog i jasnu sliku o tome u čemu je izvrstan, a šta bi trebalo unaprediti.

4. Na koji način podstičete kreativnost kod zaposlenih i da li je ulaganje u njihovu edukaciju i obrazovanje jedan od razloga za uspešnost kompanije na tržištu?

 

Razvoj saradnika jeste ključan za uspeh kompanije, poslovanja, naših timova, pa i lični uspeh. Edukativni programi dostupni su svima u skladu sa njihovim individualnim razvojnim potrebama, radi nadogradnje kompetencija za trenutne i buduće poslovne izazove. U Marsu saradnici ne obavljaju posao rutinski, već grade karijeru i rastu zajedno sa kompanijom. Jedan od naših ciljeva je da veliki procenat otvorenih radnih mesta popunimo baš internim talentima.

Već pomenuti  princip slobode podstiče njihovu kreativnost i proaktivnost. S druge strane, očekujemo i da svako preuzme odgovornost za sopstveni razvoj i pruži podršku razvoju drugih saradnika.

Putem internih upitnika godišnje merimo nivo angažovanosti saradnika i zavisno od rezultata, određujemo “razvojne tačke” na čije unapređenje se dodatno fokusiramo kako bismo bili sigurni da svako razume svoje odgovornosti u kompaniji, mogućnosti za unapređenje i na koji način svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju strategije.

Razvojni alati koje primenjujemo su brojni – pored pomenutih treninga i edukacija, tu su i  razni krosfunkcionalni projekti, globalne razmene, zajedničke volonterske aktivnosti, razna neformalna druženja – nama najdraže ono kada ugostimo mališane naših saradnika koji se na jedan dan nađu u ulozi svojih roditelja.

5. Koju osobinu izdvajate kao ključnu u procesu zaposlenja? Šta potencijalni kandidat mora da ima, kao preduslov, da bi mogao da postane deo tako uspešnog tima?

 

Naš imperativ je da odaberemo pravi talenat za Mars – talenat koji se, pored posedovanja poslovnih veština, dobro uklapa i neguje našu jedinstvenu kulturu. Saradnike ne angažujemo samo na temelju toga što odgovaraju trenutno traženoj poziciju, već i što pokazuju potencijal da napreduju i proširuju svoje nadležnosti u budućnosti.

Selekcioni kriterijumi za istu poziciju su ujednačeni, bez obzira na lokaciju. Proces regrutacije je detaljan i uključuje više krugova selekcije – ali jednom kada saradnik postane deo Mars porodice, sigurni smo da je napravljen pravi izbor na obostrano zadovoljstvo i uz veliko uzajamno poverenje.

6. Kako se kao tim nosite sa tržišnim rizikom? Da li postoji mogućnost da se, i pored čitave dobro oformljene organizacije, dogodi da nešto ne možete da predvidite?

 

Živimo i radimo u dinamičnom okruženju, u društvu konstantnih promena, zbog čega nije moguće predvideti u potpunosti svaku situaciju.

Naš tim se u suočavanju sa izazovima rukovodi najboljom mogućom praksom i već pomenutim principima, nastojeći da iz svake situacije izvuče maksimum, da dođe do krajnjeg pozitivnog ishoda ili da izađe sa novim znanjem i veštinom za rešavanje sličnih situacija u budućnosti.

 

Intervju pripremila: Emilija Milovanović

back

see more

Iva Taiber: „Odluka menadžmenta jeste hoće li kreirati svoju uspešnu budućnost ili čekati da se budućnost dogodi.“

Jean-Christophe Bonis, the French Futurist: “Biznis kakvog smo poznavali polako nestaje”

INTERVJU ∣ ZORAN PETROVIĆ, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke