Vladan Konstantinović

Vladan Konstantinović

Vladan Konstantinović

Endava - Delivery Manager

Vladan je započeo svoju karijeru u IT industriji 2001 godine u kompaniji PSTech gde je ostao do integracije u Endavu, gde je i danas. U okviru PSTech – a je radio za najveće severnoameričke klijente do 2012 godine, a nakon toga je preuzeo vođenje sektora domaćeg tržišta I u ovom period je bio član Executive tima kompanije. Vodio je projekat integracije PSTech u Endavu. Početkom 2017 je preuzeo vođenje beogradskog Delivery Unit – a Endave.