Veronika Tasić Vušurović

Veronika Tasić Vušurović

Veronika Tasić Vušurović

INICIJATIVA DIGITALNA SRBIJA, DIREKTOR

Veronika trenutno radi kao direktor izvršne kancelarije privatne i neprofitne organizacije Inicijativa Digitalna Srbija čiji je cilj da gradi i ojača sve delove uspešnog digitalnog i visoko-tehnološkog inovacionog ekosistema.

Prethodnih 10ak godina je radila kao savetnik za unapređenje poslovanja u kompanijama PricewaterhouseCoopers (PwC) i A.T. Kearney. Takođe je radila i u programima UNICEF-a i UNOPS-a na projektima koji su se bavili pravima dece, učešćem mladih i zaštitom ugroženih kategorija stanovništva.

Veronika je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, dok je u okviru zajedničkog programa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i HEC-a iz Pariza završila izvršni master iz Ekonomije i menadžmenta. MBA iz međunarodnog biznisa je stekla u Trstu, u Italiji u visokoškolskoj ustanovi Consortio MIB. Tečno govori engleski, italijanski i grčki jezik.