Tamara Marjanović

Tamara Marjanović

Tamara Marjanović

MOL Serbia, HR Manager

Kao diplomirani pravnik po obrazovanju veći deo svoje dosadašnje karijere  Tamara je provela u pravnom sektoru počevši od pripravničke pozicije u advokatskoj kancelariji (2005) preko rada na kreiranju implementaciji projekata UNDP-a u okviru Ministarstva Pravde Republike Srbije do privrednog sektora, oblasti naftne i gasa gde i danas radi.

U kompaniji MOL Serbia, članici MOL Grupe, radi od 2007.godine, a od 2016.godine pored Sektora pravnih poslova preuzela je vodjenje Sektora ljudkih resursa u okviru kog je odgovorna za razvoj i implementaciju strategije kompanije usmerene na ljudske resurse prateći poslovnu strategiju MOL Grupe kao i nadzor operativnih procesa u oblasti regrutacije i selekcije, razvoja kompetencija  i karijere zaposlenih i posebnih programa regrutacije i razvoja talenata.