NEVENA ČOLIĆ MOHORA

NEVENA ČOLIĆ MOHORA

NEVENA ČOLIĆ MOHORA

MITECO, Managing Director

Nevena ima više od 15 godina radnog iskustva u oblasti zaštite životne sredine na projektima upravljanja opasnim i industrijskim otpadom, procene uticaja na životnu sredinu, pripreme studija izvodljivosti, izrade strategija i planova upravljanja otpadom. Radeći kao ekepert na brojnim međunarodnim i domaćim projektima imala je priliku da bude kreator pravnih okvira za jačanje institucionalnih kapaciteta, ali i konsultant uglednim kompanijama u cilju adekvatnog upravljanja tokovima otpada.

Nevenino odlično poznavanje konteksta društvenog i ekonomskog okruženja u kome posluje, uz izraženu sposobnost da okupi i rukovodi  timom relevantnih lokalnih i međunarodnih eksperata na rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja opasnim otpadom, svrstavaju je u sam vrh lidera u ovoj oblasti poslovanja.

Diplomirala na Tehnološko-metaluruškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru zaštite životne sredine. Od 2005. godine je u kompaniji MITECO Kneževac, a od 2010. godine na poziciji generalnog direktora preduzeća. Rukovodi timom od 25 ljudi. Supruga je i majka dvoje dece.