Miloš Čevizović

Miloš Čevizović

Miloš Čevizović

EKOF Media Group, predsednik i osnivač

Miloš Čevizović je apsolvent Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Tokom studija, angažuje se u oblasti marketinga i medija, i sa svoje 24 godine ima preko četiri godine iskustva u ovim sferama. Osnivanjem organizacije EKOF Media Group povezuje ove oblasti svog interesovanja sa studentskim omladinskim aktivizmom.

U okvirima organizacije koja danas broji preko 50 članova, bavi se realizacijom projekata koji su usmereni pre svega na karijerno napredovanje i neformalno obrazovanje mladih, među kojima se kao posebno uspešni mogu izdvojiti CEO konferencija i  Belgrade Youth Fair. Pored EKOF Media Group, bio je angažovan i u Color Press Group u organizaciji korporativnih događaja i konferencija u različitim oblastima i delatnostima.

Konstantno radi na sebi i najzadovoljniji je kada njegova zamisao pređe put od stavke na papiru do uspešno realizovanog projekta koji je doprineo poboljšanju standarda mladih u našoj zemlji.