Jelena Martić

Jelena Martić

Jelena Martić

Henkel Srbija, Regionalni direktor marketinga