Ana Minić

Ana Minić

Ana Minić

Banca Intesa, Direktor Odeljenja za obuku i razvoj zaposlenih

Diplomirani andragog, sa više od 14 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. Početke u ekspozituri je vrlo brzo zamenila aktivnim radom u ljudskim reursima, u oblasti treninga i razvoja. Od postavljanja sistema edukacije u organizaciji, preko internacionalnog predavačkog iskustva u oblasti liderstva i komunikacije, do izrade i implementacije Talent i Junior programa, svoje široko iskustvo nadograđuje vodjenjem jednog sjajnog T&L  tima u Banca Intesa Beograd.

U svakom danu vidi novi izazov, okrenuta razvoju, ljudi, talenata, organizacije u kojoj radi. Duboko veruje u potencijale ljudi i inovativan pristup svakom poslu.